za. apr 13th, 2024
Eerste bank omarmt blockchain

Het heeft zeker 10 jaar geduurd voor banken überhaupt toegaven aan de gemakken van de blockchain, maar nu neemt één van Amerika’s grootste banken het voortouw: Bank of America Merrill Lynch (BofAML) lijkt te flirten met de  blockchain.

Welke mogelijkheden ziet BofAML precies en welke voordelen van de blockchain worden nu eindelijk erkend?

Blockchain

Wat is de blockchain? De blockchain is vooral bekend bij cryptofanaten. De grote cryptomunt Bitcoin was de eerste die de blockchain introduceerde, maar veel andere cryptocurrency volgden. De blockchains van onder meer Ethereum, Ripple en Solana waren allemaal verbeterde versies van de voorgangers.

De blockchain is een schakel van digitale blocks waarin smart contracts kunnen worden gesloten. Transacties op de blockchain zijn veilig en tegenwoordig ook heel snel. De blockchain is gedecentraliseerd en sluit een derde partij buiten. De blockchain wordt gedragen, beheerd en bestuurd door de gebruikers. Voordeel: onafhankelijkheid. Nadeel: geen toezicht, controle of klantenservice.

Bank of America Merrill Lynch ziet voordelen in smart contracts

Smart contracts zijn een van de grootste ‘diensten’ op de blockchain. Sinds 2015 zijn deze steeds meer op komen zetten en maken ze het mogelijk  om een overeenkomst tussen twee partijen automatisch uit te voeren. Dit maakt transacties mogelijk waarbij een notaris, bank of overheidsinstelling niet meer nodig is. Dat bespaart een hoop kosten én tijd.

De afspraken worden digitaal vastgelegd en opgeslagen in de blockchain. Deze kunnen heel gedetailleerd worden vastgelegd, waardoor je aan discussies kunt ontsnappen. Denk bijvoorbeeld aan een zeer specifieke verzekeringspolis. Eenmaal overeengekomen op de blockchain, staat deze als het ware in steen gebeiteld.

BofAML ziet drie grote voordelen in het gebruik van deze smart contracts, namelijk:

  1. Toepassing in de financiële sector
  2. Transparantie
  3. Verzekeringswezen

1 Toepassing in de financiële sector

Nu laat de transparantie en liquiditeit nogal eens te wensen over. Door het gebruik van smart contracts kan dat veranderen en kunnen aandelen en derivaten middels cryptocurrency (tokens) verhandeld worden. Als een smart contract 15 jaar terug al had bestaan, was de crisis van 2008-2009 veel minder groot geweest, meent BofAML.

2 Transparantie

Doordat afspraken en gevolgen in een smart contract onomkeerbaar zijn en oorzaak en gevolg op elkaar worden afgestemd, kun je crisissen in de toekomst voorkomen. Afspraken zijn van tevoren duidelijk en aan de uitvoering bij die voorwaarden is niet te ontsnappen. Dit is voor armere boeren of ondernemers in derde wereldlanden erg voordelig, omdat zij vaak niet opgewassen zijn tegen de hoge kosten van een juridisch proces, bij bijvoorbeeld het uitkeren van verzekeringsgelden.

3 Verzekeringswezen

Zoals net al kort aangestipt, kan een smart contract in de verzekeringswereld ook een groot verschil maken. Ten eerste zijn verzekeringsagenten niet meer nodig en dat zal leiden tot lagere premies. Ook de procedure kan sneller en bondiger verlopen, omdat tot in detail is vast te leggen welke afspraken en voorwaarden er gelden.

Smart contracts worden normaal

Nu BofAML de eerste stappen zet om met smart contracts in de weer te gaan, is de verwachting dat andere banken zullen volgen. Het mag duidelijk zijn: cryptocurrency, blockchain en smart contracts werden langere tijd op afstand gehouden door overheden en banken. Maar nu de voordelen meer tastbaar worden, lijkt het tij te keren.

Guus Nieboer